Cựa gà nòi 2li7 hít

Trận đấu không tránh khỏi những chấn thương cho đao kiếm gây ra. Chiến hữu có thắng trận hay không phụ thuộc 1 phần do binh khí. Binh khí tốt giúp cho chiến binh khỏe mạnh,sung sức trong mọi trận địa.

Hãy đên với chúng tôi để được chăm sóc tốt nhất.

Cựa gà nòi 2li7

Giá: 400.000đ