Cựa gà nòi 3 li 2 làm bằng thép nhập

Cựa gà số 1, cựa số 2, cựa số 3 là gì
Cựa số 1 là loại dành cho gà đá nạp, chêm cho đà 1 tí đá sẽ rất ok, vì gọng này đã chỉnh lai 1 tí. Còn loại số 2 thì dành cho gà lai (đặc biệt lai nhiều), loại này rất ít được sử dụng, chỉ 1 số trường cho phép do thỏa thuận giữa 2 bên, loại này lúc trồng vẫn phải chêm nhưng chêm ít, trồng hơi cất lên 1 chút nhưng đảm bảo mũi và gọng vẫn đà theo 1 cách hợp lý do gọng đã cất sẵn. Khi trồng cựa xong thả ra, con gà lúc đứng gọng sẽ chạm đất, còn mũi sẽ hướng lên bình thường. Do đặc tính gà lai đá chân chà nhiều nên loại cựa này rất thích hợp do độ cong chuẩn và cựa ngắn nên tỉ lệ đâm gọn sẽ cao hơn.Cựa số 3 băng không cần chêm và cách băng cũng khác băng cựa gà việt. Loại này chyên cho gà mỹ, gà lai mỹ.