Cựa gà thép 2 li 7

Một trong những những điều quan trọng nhất khi lên cựa là có người bồng gà thành thạo. Bởi hầu như không thể lắp cựa một khi gà giãy dụa, cắn và chòi đạp. Khi bồng gà để lắp cựa, phần ngực/cổ phải tì lên cánh tay. Gà phải được giữ sao cho xương ức hơi thấp hơn xương sống, phần cán hướng ra, về phía người lắp cựa, phần đùi duỗi hẳn về phía đuôi.