Cựa gà Tre 2li2 làm bằng thép

– Cựa gà chất lượng đảm bảo chuẩn đá tiền.
– Đánh bóng kĩ lưỡng đẹp sáng.
– Gọng cựa phù hợp gà lai gà việt, độ đâm từ ngoài vào gay rất chuẩn và ác.
– Gọng cựa được kéo máy sau đó gõ lại bằng tay nên gọng sâu đi lên móc ra, rất nghiệt và dễ dàng đâm.
– Đế cựa đựơc ép chắc chắn, kĩ lưỡng trong khâu làm thành phẩm 1 bộ cựa.

$ Giá: 200k